Община Габрово внесе проект по програма „Красива България“ за благоустрояване на дворните площи в детска градина „Младост“.

Планираната обща стойност на предложението е 350 816 лева. От тях 230 837 лева са собствени средства от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е в рамките на 2021 г. Проектът беше предложен за финансиране и през миналата година, но не получи одобрение.

Разработката предвижда обособяване на пет тематични площадки за игра, люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, игри със сюжети и роли. За всяка площадка е включено обзавеждане със съответните съоръжения, настилки, паркова мебел. В проекта са заложени ледлампи и система за видеонаблюдение, които сега липсват, както и облагородяване на прилежащите пространства.

Към момента в двора на детското заведение има 18 съоръжения, които не отговарят на изискванията на наредбата за безопасността на площадките за игра. Идеята е цялостното обновяване да бъде в два етапа поради невъзможност за осигуряване на необходимия финансов ресурс. Настоящото кандидатстване е за първия етап от изпълнението.

Кандидатите за финансиране по програмата са задължени да предвидят професионално обучение за придобиване на квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. Процент от заетите на обекта трябва да са безработни, за които да бъдат създадени временни работни места. Подборът на проекти е на конкурентен принцип.