Жителите на село Орловци вече имат специално място за общуване, игра и отдих на открито. Облагородяването на терена, отреден за детска площадка, е извършено след допълнително уширяване на мястото, като се запазва пространството за игра на футбол. Новият кът за отдих разполага с петоъгълна беседка, пейки с маса и детски съоръжения за деца от 0 до 12 г. Теренът е почистен, засадена е дървесна растителност и жив плет. Обектът е на стойност 9 993,60 лв.

Новоизграденият кът за отдих в село Орловци

Съществуващата детска площадка на ул. „Петър Михов“ № 53 в Габрово е обновена. Мястото за забавления на малчуганите е с ново комбинирано съоръжение с ударопоглъщаща настилка от дървесен чипс. Пейките и люлките са пребоядисани, монтиран е съд за битови отпадъци, теренът е основно почистен. Дейностите са на стойност 9 979,20 лв.

Обновената детска площадка на ул. „Петър Михов“ № 53 в Габрово

Изпълнител на строително-монтажните работи на двата обекта е габровската фирма „Лимк“ ЕООД. Изграждането на новия кът за отдих в село Орловци и обновяването на детската площадка в град Габрово са финансирани по проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“. Средствата са осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).