В квартал Трендафил 1 са изпълнени до първи пласт асфалтобетон улиците „Хризантема“, „Светло бъдеще“ и пресечките им, както и обходната връзка м/у ул. „Венец“ и ул. „Лазурна“. Завършени са новото улично осветление и отводнителните съоръжения.

Като част от благоустрояването квартала, предстои полагане на окончателния втори пласт асфалтобетон по всички улици в обхвата на обекта, включително по участъците с бетонова настилка между улиците „Венец” и „Светло бъдеще“.

Ще бъде рехабилитирана настилката на ул. “Венец“ и изградени подходи за хора в неравностойно положение от тротоарните настилки към жилищните блокове.

В квартала ще има нова детска площадка и площадка с фитнес уреди.

Още снимки от благоустрояването на кв. Трендафил 1.