Лятното зацветяване на Габрово е към края си. До момента са засадени близо 32 000 летни цветя от цъфтящите видове - бегония, пламъче, канна, тагетис, сакъзчета и др., както и листнодекоративни – сенецио, копривка, алтернатера, ирезине. Част от цветята са закупени чрез обществена поръчка, а други са произведени и отгледани в оранжериите на ОП „Благоустрояване“.

Освен текущото поддържане на зелената система и изпълнението на значими инфраструктурни проекти, свързани с обновяване на съществуващи или изграждане на нови зелени площи, Община Габрово, чрез ОП „Благоустрояване“, започна и реконструкцията на обекти със собствени средства и усилия. На финала е обновяването на градината на Шиваров мост, където е положена поливна система, монтирани са стълбове за парково осветление, зелените площи са насипани с почва и е засадена декоративна растителност. Ударопоглъщащата настилка на детската площадка е подменена, както и дървените елементи на детските съоръжения. Предстои почистване на паметника и алеите и поставяне на паркова мебел.

Друг важен обект, изпълняван със средства от бюджета на Община Габрово, е реконструкцията на зелената площ на изхода за град София. Територията е оградена, почистена и насипана с почва. Паметникът е почистен и предстои изграждане на поливна система, полагане на художествено осветление, оформяне на терена и засаждане на декоративна растителност.

Поддържането на зелената система в летния период се изпълнява по график от няколко групи, които чрез наличната механизация се грижат за косенето в прилежащите близо 750 дка терени.