Организацията на движение на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово ще бъде подобрена чрез изграждане на нови светофарни уредби.

Ремонтните работи са част от дейностите по обекти от транспортната инфраструктура, финансирани по проекта за развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово. Те включат монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др. Стойността на инвестицията е 589 952 лв.

Съгласно договора, изпълнението на технологичната част е ангажимент на Сименс Мобилити ЕООД, а строително-монтажните работи, свързани с реализацията на обекта, се изпълняват от Дочев Инженеринг ЕООД.

Нови  светофарни уредби ще има на кръстовищата между улиците:

  • ул. „Д-р Никола Василиади“ – ул. „Брянска“;
  • ул. „Юрий Венелин“ – ул. „Скобелевска“ - ул. „Брянска“; 
  • ул. „Райчо Каролев“ – ул. „Юрий Венелин“;

Със светофарни уредби ще бъдат оборудвани за първи път на кръстовищата на бул. „Васил Априлов“ и ул. „Райчо Каролев“ /на Козирката/, както и на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“ /при новия и стар Баев мост/.