В рамките на изпълнението на ремонта на публичната инфраструктура в кв. „Трендафил“ 1 – основна рехабилитация на улици и междублокови пространства, се изгражда изцяло нов дъждовен канализационен клон, който е предвиден да събира дъждовните води от ул.“ Светло бъдеще“ и прилежащите и пространства.

Конкретните улици и междублокови пространства, попадащи в обхвата на строително – ремонтните работи са ул. „Светло бъдеще“, ул. „Хризантема“ и ул. „Венец“. На изброените места се изгражда нова кабелна мрежа за улично осветление и поставяне на стълбове с ЛЕД лампи.

Основните дейности, предмет на строителството на обекта, са подмяна на бордюри в различни участъци, отводняване на пътни платна – ревизия на съществуващи отводнителни решетки и дъждоприемни шахти, улични и тротоарни настилки, полагане на асфалт, изграждане на нова детска площадка. В широките участъци ще бъдат обособени нови паркоместа.

Предвид мащаба на извършвания ремонт, дружеството осигуряващо присъединяване на абонати към газопреносната мрежа на Габрово извършва прокопавания за своята инфраструктура, която ще бъде изведена в зелените площи пред жилищните блокове, за да бъдат съвместени инвестиционните намерения както на Община Габрово, така и на бъдещите частни абонати.

Три първи места за габровския „Екстрийм рейсинг“ в Хард ендуро „Велико Търново“
29 юли 2019
Община Габрово триумфира в „Екорали България“ 2019
30 юли 2019