Приключи полагането на първия пласт асфалтобетон по ул. „Мирни дни“, включително по връзката й със студентското общежитие през ул. “Факел“.

Предстоят довършителни работи по отводнителни съоръжения, бордюри, и изграждане на площадки за съдове за смет, като и полагане на окончателния - втори пласт асфалтобетон по всички улици в обхвата на строително-ремонтните работи.

Асфалтирането на ул. „Мирни дни“ става след подмяната на водопровода и полагане на газопровод по улицата.

Повече снимки от ул. "Мирни дни" във фейсбук страницата на Община Габрово.