Снимка на новина 6650
2 март 2018, 17:14

Конкурс на ЕК насърчава предприемачеството

Имате ли проект, който да подкрепя предприемачеството? Ако е така, защо не участвате?