На 30 май 2018 г. Община Габрово бе домакин на конференцията „Развитие на идеи и проекти за иновативни компании на територията на Габрово и Северен централен район чрез откриване на предприемачите и прилагане на стратегията за интелигентна специализация“. Форумът се проведе в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ към Европейската комисия.

Организаторите си поставиха за цел да срещнат всички участници в иновационната екосистема на Габрово за обсъждане на идеи за потенциални проекти, които да бъдат реализирани чрез финансовите инструменти на Европейския съюз и други донори, както и чрез предстоящите процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Процесът по откриване на предприемачи е подход на Европейската комисия, който цели да проучи съществуващи и нови области с висок иновационен потенциал. Предвид икономическия профил на Габрово и идентифицираните тематични области за Северен централен район в рамките на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, тези дейности се концентрират в секторите мехатроника, чисти технологии и информационно-комуникационни технологии.

„Инициирахме този форум, водени от убеждението, че засилването на сътрудничеството между всички ключови партньори – бизнес, научна общност, образователни институции, национални и местни власти, е от ключово значение за повишаване на капацитета в сферата на интелигентната специализация – обобщиха идеята си организаторите. – Получихме ценна обратна връзка, свежи идеи и много предложения, за да следваме ефективен регионален подход и да развиваме успешно устойчива бизнес среда.“

Община Габрово благодари на всички партньори и участници в конференцията за ангажираността и активното поведение по темите!

С презентациите, изнесени по време на форума, можете да се запознаете чрез линковете по-долу:

 

Марк БОДЕН

 

Директор на Съвместен изследователски център – Севиля, Испания – звено за териториално развитие към Европейската комисия. Има умения и експертиза в сферата на иновациите, иновационен мениджмънт, иновационни проучвания и политики в областта на науката. Работи по проекти и сратегии за интелигентна специализация, насочени към изоставащите региони в Европейския съюз (Източна Македония и Тракия), както и по различни бизнес изследвания.

 

Целенасочена подкрепа за изпълнението на регионалните стратегии за интелигентна специализация“

 

Елиза ДЖЕРУСИ

 

Икономически и политически анализатор в Съвместен изследователски център – Севиля, Испания – звено за териториално развитие към Европейската комисия. Занимава се с проучвания и задачи по управление на проекти по сратегиите за интелигентна специализация, насочени към изоставащите региони в Европейския съюз. Консултант за международни и привличащи услуги в Агенцията за развитие на регион Емилия Романа, Италия.

 

„Методология на процеса по откриване на предприемачеството

 

Андро ГОБЛОН

 

Бизнес консултант, мениджър проекти в Словенски строителен клъстер, гр. Любляна. Води обучения и консултации в областта на иновациите, проектирането на бизнес модели и стратегическо планиране. Извършва оценки на текущата дейност на дружествата, подобряване на сътрудничеството между отделите в компаниите, намиране на подходящи партньори и др.

 

Как да създадем иновации от бизнес потенциала

 

Георги СТОЕВ

 

Икономист, съосновател на аналитичното звено „Индъстри уоч“, консултант на проекти за индустриални зони в България и председател на платформата за дигитална трансформация на традиционните индустрии „Тракия тех“. Той е сред инициаторите на Международната мрежа на стратегическите консултанти, чрез която цели да наложи имидж на България като технологична дестинация.

 

„Поглед върху местния производствен сектор“

 

Мартин ПАВЛОВ

 

Изпълнителен директор на Фондация „Градище“, чиято мисия е да развие предприемаческата екосистема в габровския регион. Занимава се с бизнес анализи на чуждестранни компании, както и с няколко проекта в сферата на социалното предприемачество. Член на екипа на „Обединени идеи за България“.

 

„Подобряване на предприемаческата екосистема в Габрово“

 

Повече за конференцията можете да прочетете тук

Кметът Таня Христова за конференцията можете да прочетете тук

Обобщение на конференцията от модератора ѝ Руслан Стефанов можете да прочетете тук

Съветите за успешен бизнес на консултанта Андро Гоблон можете да прочетете тук

Калин Маринов, зам.-главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, за възможностите пред бизнеса можете да прочетете тук

Кирил Гератлиев, изп. директор на ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“, за новостите по оперативните програми можете да прочетете тук