Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката беше един от официалните гости на конференцията "Развитие на идеи и проекти за иновативни компании на територията на Габрово и Северен централен район чрез откриване на предприемачите и прилагане на Стратегията за интелигентна специализация" в Габрово.

Той говори за впечатленията си от града, работата на групите и отбеляза някои важни дейности от работата си в момента:

За последно бях тук през 2012 година преди 6 години. Това, което виждам, освен ремонтите, е че градът е съвсем чист и съвсем различен от преди 6 години. Развитието е видимо. За мен разликата е много голяма. И тя не е само в частта предприятия, сгради и т.н., но и в една проста статистика, с която ние разполагаме и вие със сигурност сте чули през медиите. Регионът привлече много инвестиции от оперативните програми. Предприятията в града също инвестират. Вие сте люлката на предприемачеството, това е така от столетия назад.

Присъствах на работата на едната работна група по време на конференцията, за малко чух и другата. Съжалявам, че не съм габровец. Тук има хора, които милеят за региона си, искат да го развият, търсят начини. На тази конференция вие правите нещо много важно. А то е - на много ранен етап да се подготвят проектни идеи. Не е адекватно да чакаш да се отвори дадена процедура за кандидатстване и тогава да стартираш подготовката си. Така се раждат много слаби проекти – проекти, които отпадат. А правилният подход е точно този – да се работи много по-рано, на много ранна фаза да се генерират идеите. И те да тръгват отдолу-нагоре, наистина да излизат от бизнеса, от администрацията, от университета, от неправителствения сектор и зад тях да стои местната и централната власт.

В момента Технически Университет Габрово участва в проекти за над 115 млн. лева. Визирам участието като партньор в големия проект за над 69 милиона лева за Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ и 3-те национални Центъра за компетентности, в единия от които "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" е основен бенефициент с проект на стойност 23 569 719 лева. Това е не малко като резултат.

Искам да споделя и една новина. Много хора, които са част от научната общност, я считат за негативна, но аз не. Ние трансферираме една не малка сума от нашата оперативна програма в оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Става дума за специфична цел 2, Изграждане на регионални научни центрове и сумата от 100 млн. лв. Искам да обясня защо това се прави, тъй като има доста спекулации по темата. В първоначалните насоки за кандидатстване, водещи бяха научно-изследователските организации, а бизнесът трябваше да участва като асоциирани партньори. Имахме редица срещи с колегите от ОПИК, както и с европейската комисия, направихме и няколко регионални срещи в страната. И се видя нещо много ясно. На срещите, които организирахме, бизнесът почти липсваше. В тази връзка колегите от Европейската комисия ни препоръчаха трансферът да бъде направен, така че да обърнем фокуса. Целта е предприятията да са водещи, а изследователските организации да са партньори в тези проекти. Естествено, някои Управляващи органи ще работят заедно в изпълнението на тази схема /или схеми, тъй като и това предстои да бъде уточнено, след като и двете оперативни програми предстои да бъдат променени/, но тази сума следва да бъде предоставена на предприятията като водещи, които да поръчват и генерират идеи заедно с научно-изследователската общност.

Повече за конференцията можете да прочетете тук

Кметът Таня Христова за конференцията можете да прочетете тук

Обобщение на конференцията от модератора ѝ Руслан Стефанов можете да прочетете тук

Съветите за успешен бизнес на консултанта Андро Гоблон можете да прочетете тук

Калин Маринов, зам.-главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, за възможностите пред бизнеса можете да прочетете тук

Презентации от конференцията са публикувани тук