Комисията по подбора на участници в младежкия обмен по програма „Еразъм+“ между Габрово и Аласт (Белгия) допуска до събеседване всичките 32 кандидати, подали документи. Кандидатите отговарят на формалните изисквания: да са младежи на възраст от 17 до 24 години (или да навършват 17 години през 2018 г.), да са жители на община Габрово или учащи в гимназиите и средните училища в Габрово, да са подали документи в срок и с необходимите съпровождащи елементи (формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо).

Събеседването с младежите ще започне на 11 юни и ще продължи до 15 юни 2018г., включително по следния предварителен график. Събеседването ще бъде свързано с обявените изисквания към кандидатите:

  • Да проявяват силен интерес към темата на обмена и да имат желание да се подготвят преди обмена; да са готови да участват активно и да допринасят за постигането на целите на проекта;
  • Да могат да подхождат критично по теми, свързани с обществото, от гледна точка на младежта - да могат да разсъждават върху въпроси като: Какво прави моя град уникален?, Какви възможности получавате като младеж във Вашия град?, Какви трудности срещате?, Какви аспекти могат да се подобрят, за да стане моят град „утопия, идеалният град за младежта“?, Как бих могъл да подобря представата за „идеалния град за младежта“ в рамките на моя град?, Какви комуникационни канали мога да използвам за тази цел?;
  • Да се интересуват от или да обръщат внимание на процеса по правене на политики на местно ниво;
  • Да имат желание да обмислят идеята за „своя идеален град на младежта“ в различни области – култура, спорт, архитектура, обществени места, забавления;
  • Да имат способността да представят своите идеи пред публика (например общински съветници, медии);
  • Да бъдат отворени към възприемането на други култури, мнения и да имат позитивно отношение към променящи се или нови ситуации;
  • Да покажат ангажираност и готовност да развият по-сериозно придобития по време на обмена опит, както и желание да инвестират време и енергия, за да станат бъдещи младежки посланици, които да промотират побратимяването и партньорството между Аалст и Габрово.

Кандидатите ще бъдат оценявани по отношение на достатъчни и подходящи потенциал и мотивация за участие, зрялост и социални умения. Те ще се конкурират за 10 места в групата, която ще отпътува за Аалст през август 2018 г. Темата на младежкия обмен ще бъде „Утопия, идеалният град“.

Информация относно обмена търсете на интернет сайта на Община Габрово, раздел „Новини“, както и в профила на Общината във Фейсбук.

Свързани публикации:

Търсят се кандидати за участие в младежки обмен по програма „Еразъм+“ между Габрово и Аалст (Белгия)

32 младежи ще се конкурират за младежкия обмен в Аалст