Община Габрово ще бъде домакин на конференция за насърчаване на предприемачеството. Форумът е насрочен за 30 май 2018 г. и ще се проведе в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия.

Събитието ще търси идеи и проекти за иновативни компании на територията на Габрово и Северен централен район чрез откриване на предприемачите и прилагане на стратегията за интелигентна специализация.

Програмата е концентрирана върху секторите мехатроника, чисти технологии и информационно-комуникационни технологии.

Ще бъде обсъден Планът за действие на Община Габрово за създаване на система за подкрепа на иновациите, като част от Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. Участниците ще работят в две групи, където ще дебатират начините за създаване на капацитет за иновации и развойна дейност в бизнеса, както и възможностите за подкрепа на стартиращи предприемачи.

В дискусията със своя позиция и разработки ще се включат експерти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, лектори от неправителствени организации и управляващи органи. Те ще представят най-актуалните данни, програми и инициативи. Участие в конференцията са потвърдили представители на бизнеса, научните среди, браншовите организации, специалисти и ръководители на областно и общинско ниво.