Среща с бизнеса в Габрово и региона се проведе в библиотеката на Технически университет - Габрово. Събитието се организира от вестник „Капитал“ и  “ICT Media”, с домакинството на Община Габрово и събра заедно представители на бизнеса, общината, университета, неправителствени организации, работещи в областта на предприемачеството, медии.

Програмата беше разделена в две сесии – „Стратегия и посока на развитие на Габрово“ и “Бизнес климатът в Габрово“.

Участници в първата сесия бяха кметът на Габрово Таня Христова, Томислав Дончев - заместник министър-председател на Република България, Александър Манолев – заместник-министър на икономиката, Красимира Йорданова - заместник-кмет на гр. Севлиево, Мартин Заимов - изпълнителен директор на  „Регионален фонд за градско развитие“ АД, Николинка Хинкова - председател на Съвета на директорите на „ЛС тюбс“ АД.

Участниците говориха за възприемането на Габрово и Севлиево като една цяла екосистема, която трябва да се развива заедно и да си помага. Споменаха успешни проекти между двата града и обединението им в привличането и задържането на млади хора и квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. Кметът на Габрово отбеляза, че двата града вървят към едно общо ниво на развитие, без да се обезличават, а мнението на зам.-министъра на икономиката  е,  че фактът, че регионът има два развиващи се и силни икономически центъра, които се конкурират, е голям плюс. Николинка Хинкова призова за намаляване на административната тежест, когато се наемат младежи на стаж и работа в предприятията. Според нея трудната процедура и многото документи спират фирмите да се насочат към работа с младежите. Томислав Дончев отбеляза, че в момента се работи за реорганизация на учебния процес и запознаване на учениците с принципа на работа на институциите и предприятията.

Сред повдигнатите теми и идеи бяха още развитието на туризма в региона, нуждата от 4-звезден хотел в Габрово, работата върху разнообразяването на туристическия продукт, стартъп средата в града и възможностите пред стартиращите бизнеси за финансиране чрез инвестиционни фондове и програма „Иновации и конкурентоспособност“, медийната среда.

Втората сесия - “Бизнес климатът в Габрово“ - беше водена от Георги Стоев, председател на УС на „Тракия Тех“, а в дискусиите участваха Калоян Иванов - СЕО на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, Габрово, Владимир Тодоров - съосновател и CEО на „Графиксофт“ ООД, доц. д-р инж. Илия Железаров, заместник-ректор „Научноизследователска работа“, ТУ – Габрово.  Те представиха постиженията на своите компании и Университета, говориха за съгласуването на учебните планове с нуждите на бизнеса и участието на ТУ – Габрово в пет от десетте Центъра за върхови постижения в България.

По време на събитието Иво Прокопиев, собственик на „Иконoмедиа“ АД говори за Дигиталната трансформация и предизвикателствата за бизнеса.  Той очерта основните тенденции и технологии, които ще повлияят на живота в бъдеще – блокчейнът, виртуалната и добавена реалност, възобновяемите източници на енергия, 3D принтирането, нанотехнологиите, напредъкът на медицината, като тези тенденции си взаимодействат и ускоряват една друга. Според него, след няколко десетилетия, животът ни ще бъде различен, като ще изчезнат специалисти дори като лекарите и адвокатите.

 

Как се прави бизнес в Габрово? Този въпрос зададохме по време на събитието на Калоян Иванов - изпълнителен директор на един от водещите производители на задвижваща и управляваща техника, който развива своя бизнес в Габрово от 20 години, чуйте отговора: