Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово участваха в тренинг на тема „Превенция чрез изкуство“, който се проведе на 1 ноември 2018 г.

Обучението имаше за цел да покаже на младежите как различните видове изкуства могат да повлияят благотворно на всеки, като се стимулират добрите качества и стремежа към личностно развитие и себепознание. Младите хора активно се включваха във всяка поставена задача.