От стартиране на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до момента в Община Габрово има 160 броя регистрирани Сдружения на собствениците /СС/, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. Към края на месец октомври одобрените искания за финансова помощ са 96.

Изпълнение на дейностите по сключени договори за целево финансиране с Българска Банка за развитие:

Сгради в процес на изпълнение:

1.„Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9” , /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата преди обновяването:

2.„Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”, ето как изглежда сградата преди обновяването:

3.„ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата преди обновяването:

4.„БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”, ето как изглежда сградата преди обновяването:

5. „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”, ето как изглежда сградата преди обновяването:

6.„Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата преди обновяването:

7.„Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”, /вижте работения проект на сградата/, а ето как изглежда сградата преди, по време на обновяването и днес:

8.„Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”, ето как излежда сградата преди обновяването:

9. „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

10.„Габрово Антим І №№ 3 и 5”

11.„Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

12. „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово,

13. ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“ /вижте как ще изглежда сгрдата след обновяването - одобрен работен проект/

Издадено е Решение за избор на изпълнители на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и са скючени договори за следните 5сгради:

1.„Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

2.. „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

3. СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

4.„Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

5.СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

Допълнително за още 13сгради са избрани изпълнители:

1.Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58,60,62,64

2. Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването - одобрен работен проект/

3. Габрово, ул.Мир 25, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

4. Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

5. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

6. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

7.  Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

8. СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

9. СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

10. Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

11.. СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

12. „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

13. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

Обявени са обществени поръчки за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още шест сгради, това са:

1.      СС  „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

2.      „ДУНАВ ІІ гр..Габрово, ул. Орловска №№ 81,83 и 85”

3.      „Смирненски 50, гр. Габрово”

4.      „Младост” 5 - гр. Габрово,  община Габрово, ул. Младост № 5, вх. А и Б”

5.      Гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”

6.     "Младост № 8-10-12, Габрово”

Допълнително на Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове.

Контакти и информация:

Въпроси Лица за контакт, Община Габрово Телефон
Касаещи създаване на Сдружения на собствениците

Областен информационен център, гр. Габрово

Галина Маркова – началник отдел АО, МТО и ОМП

 

066/ 807 222

066/ 818 300

Юридически Тодор Попов – гл. юрисконсулт, отдел „Правен“ 066/818 301
Обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител

Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП

Венета Ганева – гл. експерт, отдел ОПКПЧП

066/ 818 312
Технически инж. Мария Стоева – техн. експерт 066/ 818 318
По изпълнение на договори

Теодора Цанева – гл. експерт,

отдел ПИР

инж. Мария Стоева – техн. експерт

066/818

377

066/ 818 318

По напредъка на НПЕЕМЖС

Десислава Сутева – гл. експерт, отдел ПВО

066/818 305