Общо 23 жилищни блока в Габрово са обновени до момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Сключените договори за целево финансиране са 37, а сградите в процес на обновяване - 14.

Интересът към Програмата в Габрово продължава, поради това Община Габрово проведе обществени поръчки за избор на изпълнители на енергийно и техническо обследване. Процедурите бяха проведените под условие и договори ще се изпълняват само в случай, че е налично финансиране и бъдат сключени тристранни договори за целево финансиране с Българска банка за развитие.

Към момента, интерес е заявен от над 200 сгради, а 171 са със сключен договор между Сдруженията на собствениците /СС/ и Кмета на Община Габрово, и са депозирани пред Българска банка за развитие.

В подкрепа и за улесняване на проследяването на целия процес, за гражданите Община Габрово създаде ГИС приложение за Програмата, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на сградите.

Галерия на обновените сгради може да видите тук.