За информация и разяснения по процедурата:

 

  • Тодор Попов, Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване" -  тел.: 0889230369, ел. поща: t.popov@gabrovo.bg

 

  • По юридически въпроси въпроси – Елена Немска, юрисконсулт, отдел „Правен“ - тел.: 066/818 306

 

  • По въпроси, свързани с участие на Общината в сдружения – Николай Димитров, Директор на Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“ -  тел.: 0884 500 452, ел. поща: n.dimitrov@gabrovo.bg