За информация и разяснения по процедурата  - Областен информационен център, гр. Габрово, тел.: 066/ 807 222

По юридически въпроси – Елена Немска, юрисконсулт, отдел „Правен“, тел.: 066/818 306