От стартиране на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до момента в Община Габрово има 182 броя регистрирани Сдружения на собствениците /СС/, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. К

Изпълнение на дейностите по сградаите с договори за целево финансиране в Габрово

1. Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г – договорът е изпълнен. Сградата преди и след обновяването:

2

2. "Узана, гр.Габрово, ул. Спортна 3, вх. А, Б, В"– договорът е изпълнен. Сградата преди и след обновяването:

3.

3.„Варовник“ 11 – договорът е изпълнен. На Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове. Сградата преди и след обновяването:

4. „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9”  - в процес на изпълнение, договорът е до 22.03.2017 г., но ще приключи в рамките на месец декември 2016 г. Сградата преди и по време на обновяването:

5. „Катюша“ - гр. Габрово, бул.Могильов № 84” – в процес на изпълнение, договорът е до края на декември 2016 г. Сградата преди и по време на обновяването.

6.„ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”. Сградата е в процес на изпълнелние, договорът й приключва през месец януари. Сградата преди и по време на обновяването :

7.БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО - в процес на изпълнение, договорът е до 15.04.2017 г. Строителството ще продължи и през следващата година. Сградата преди обновяването и по време на обновяването:

8.гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6 - в процес на изпълнение, договорът е до 04.04.2017 г., но ще приключи в рамките на месец декември 2016 г. Сградата преди и по време на обновяването:

9. „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”  - в процес на изпълнение, договорът е до 28.02.2017 г., но ще приключи в рамките на месец декември 2016 г. Сградата преди и по време на обновяването.

10.Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“ - в процес на изпълнение, договорът е до 03.06.2017 г. Строителството ще продължи и през следващата година. Сградата преди обновяването:

11.„СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“ - в процес на изпълнение, договорът е до 06.06.2017 г. Строителството ще продължи и през следващата година. Сградата преди обновяването:

12.„Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1” – има сключен договор, одобрен работен проект и влязло в сила Разрешение за строеж, но реално строителство ще започне от 2017 г.

13.„Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д” - в процес на изпълнение, договорът е до 13.04.2017 г., но ще приключи в рамките на месец декември 2016 г. Сградата преди обновяването:

14.„гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9” - има сключен договор, одобрен работен проект и влязло в сила Разрешение за строеж, но реално строителство ще започне от 2017 г.

15. СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“ - има сключен договор, одобрен работен проект и влязло в сила Разрешение за строеж, но реално строителство ще започне от 2017 г.

16. „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”- има сключен договор, одобрен работен проект и влязло в сила Разрешение за строеж, но реално строителство ще започне от 2017 г.

17. СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“ - има сключен договор, одобрен работен проект и влязло в сила Разрешение за строеж, но реално строителство ще започне от 2017 г. :

18. „Габрово Антим І №№ 3 и 5” - в процес на изпълнение, договорът е до 25.05.2017 г. Строителството ще продължи и през следващата година.Сградата преди обновяването:

19. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8 - има сключен договор с избрания изпълнител.

20. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13 - има сключен договор с избрания изпълнител.

21.Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135 - има сключен договор с избрания изпълнител.

22.СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“ - има сключен договор с избрания изпълнител.

23.СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“ - има сключен договор с избрания изпълнител.

24.СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“ - има сключен договор с избрания изпълнител.

25.„Габрово, ул. Видима №№ 27-29- има сключен договор с избрания изпълнител.

26. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63- има сключен договор с избрания изпълнител.

27.Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58,60,62,64- има сключен договор с избрания изпълнител.

28.Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11- има сключен договор с избрания изпълнител.

29.Габрово, ул.Мир 25- има сключен договор с избрания изпълнител.

30.Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9- има сключен договор с избрания изпълнител.

31.СС  „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129” -  в процес на разглеждане на документи по обществена поръчка.

32.„ДУНАВ ІІ гр. Габрово, ул. Орловска №№ 81, 83 и 85”- в процес на разглеждане на документи по обществена поръчка.

33.„Смирненски 50, гр. Габрово” - в процес на разглеждане на документи по обществена поръчка.

34.„Младост” 5 - гр. Габрово,  община Габрово, ул. Младост № 5, вх. А и Б” - в процес на разглеждане на документи по обществена поръчка.

36.гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15” - в процес на разглеждане на документи по обществена поръчка.

37.„Младост 8-10-12-Габрово” – обявена е обществена поръчка, като офертите ще бъдат разгледани на 04.01.2017 г. Това е сградата с последно готови техническо и енергийно обследване.

Контакти и информация:

Въпроси Лица за контакт, Община Габрово Телефон
Касаещи създаване на Сдружения на собствениците

Областен информационен център, гр. Габрово

Галина Маркова – началник отдел АО, МТО и ОМП

 

066/ 807 222

066/ 818 300

Юридически Тодор Попов – гл. юрисконсулт, отдел „Правен“ 066/818 301
Обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител

Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП

Венета Ганева – гл. експерт, отдел ОПКПЧП

066/ 818 312
Технически инж. Мария Стоева – техн. експерт 066/ 818 318
По изпълнение на договори

Теодора Цанева – гл. експерт,

отдел ПИР

инж. Мария Стоева – техн. експерт

066/818

377

066/ 818 318

По напредъка на НПЕЕМЖС

Десислава Сутева – гл. експерт, отдел ПВО

066/818 305