От стартиране на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до момента в Община Габрово има 135 броя регистрирани Сдружения на собствениците /СС/, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. Към края на месец септември одобрените искания за финансова помощ са 81.

Изпълнение на дейностите по сключени договори за целево финансиране с Българска Банка за развитие:

Девет сгради са със сключени Договори с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово" са в процес на изпълнение. Това са:

1.„Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9” , /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

2.„Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”, ето как изглежда сградата днес:

3.„ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

4.„БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”, ето как изглежда сградата днес:

5. „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”, ето как изглежда сградата днес:

6.„Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

7.„Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”, /вижте работения проект на сградата/, а ето как изглежда сградата преди, по време на обновяването и днес:

8.„Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”, ето как излежда сградата днес:

9. „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

Издадено е Решение за избор на изпълнители на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и са скючени договори за следните сгради:

1. „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“ /вижте как ще изглежда сгрдата след обновяването - одобрен работен проект/

2.„Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

3.„Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

4. „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

5.СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

6.„Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

7.СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

8.„Габрово Антим І №№ 3 и 5”

Допълнително за още четири сгради e обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи. По договорите за тези сгради са изготвени и одобрени работни проекти. Това са сградите:

1.Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58,60,62,64

2. Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването - одобрен работен проект/

3. Габрово, ул.Мир 25, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

4. Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

Предстои да бъдат изпълнители за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР  за още девет сгради:

1. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

2. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

3.  Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

4. СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

5. СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

6. Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

7. СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

8. „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

9. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

Обявени са обществени поръчки за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още пет сгради, това са:

1.      СС  „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

2.      „ДУНАВ ІІ гр..Габрово, ул. Орловска №№ 81,83 и 85”

3.      „Смирненски 50, гр. Габрово”

4.      „Младост” 5 - гр. Габрово,  община Габрово, ул. Младост № 5, вх. А и Б”

5.      Гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”

Допълнително на Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове. За сградата има издадено разрешение за строеж и са избрани изпълнители.