От стартиране на Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до момента в Община Габрово има 129 броя регистрирани Сдружения на собствениците /СС/, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. Към края на юли месец в Община Габрово са подадени общо 89 броя Заявление за интерес и финансова помощ / ЗИФП/. Договорите, сключени между Община Габрово и СС са 72 броя.

Изпълнение на дейностите по сключени договори за целево финансиране с Българска Банка за развитие:

В процес на изпълнение са девет сгради със сключени Договори с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово". Това са:

1.„Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9” , вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект , а ето как изглежда сградата днес:

2.„Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”, вижте как ще изглеждна сградата след обновяването, а ето как изглежда сградата днес:

3.„ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

4.„БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”, вижте как изглежда сградата днес и как ще изглежда след обновяването:

5. „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”, ето как изглежда сградата днес:

6.„Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

7.„Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/, а ето как изглежда сградата днес:

8.„Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”, ето как излежда сградата днес:

9. „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

За същите сгради има сключени договори и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол.

Допълнително за още четири сгради e обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи. Предстои отваряне на офертите, като е планирано първото заседание на комисията да се проведе на 01.09.2016 г. По договорите за тези сгради са изготвени и одобрени работни проекти. Това са сградите:

1.Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58,60,62,64, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването - одобрен работен проект/

2. Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването - одобрен работен проект/

3. Габрово, ул.Мир 25, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

4. Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9, /вижте как ще изглежда сградата след обновяването – одобрен работен проект/

Издадено е Решение за избор на изпълнители на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за следните сгради:

1. „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

2.„Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

3.„Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”, /вижте как е изглежда сградата след обновяването - одобрен работен проект/

4. „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

5.СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

6.„Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

7.СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

8.„Габрово Антим І №№ 3 и 5”

За същите сгради има сключени договори за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол.

В процес на разглеждане са оферти за избор на изпълнители за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още девет сгради:

1. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

2. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

3.  Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

4. СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

5. СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

6. Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

7. СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

8. „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

9. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

Предстои обявяване на обществени поръчки за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още пет сгради, това са:

1.      СС  „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

2.      „ДУНАВ ІІ гр..Габрово, ул. Орловска №№ 81,83 и 85”

3.      „Смирненски 50, гр. Габрово”

4.      „Младост” 5 - гр. Габрово,  община Габрово, ул. Младост № 5, вх. А и Б”

5.      Гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”

Допълнително на Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове. Дейностите по сградата са в процес на изпълнение.