Решение №4
№4 / 06.02.2014

Решение №5
№5 / 06.02.2014

Решение №6
№6 / 06.02.2014

Решение №7
№7 / 06.02.2014

Решение №8
№8 / 06.02.2014

Решение №9
№9 / 06.02.2014

№10 / 06.02.2014

Решение №11
№11 / 06.02.2014

Решение №12
№12 / 06.02.2014

Решение №13
№13 / 06.02.2014

Решение №14
№14 / 06.02.2014

№15 / 06.02.2014

№16 / 06.02.2014

№17 / 06.02.2014

№18 / 06.02.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 27.02.2014 г