Проект – № 400585151 „Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери“ с акроним aCIRET (Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow)

Договор за финансова подкрепа – № 2017-2011/001-001; Проект № 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN

Финансиране  програма „Еразъм+“ на Европейския съюз; Ключова дейност 3 „Бизнес партньорства в областта на професионалното образование и обучение /ПОО/ за обучения на работното място и стажове“

Продължителност – 1 октомври 2017 г. – 30 септември 2019 г.

Обща стойност – 342 529.00 евро; размер на безвъзмездната помощ – 274 021,00 евро

Бюджет за Община Габрово – 9 540.00 евро, от които 1 908.00 евро собствен принос

Участници – партньорство от шест пълноправни и два асоциирани партньора от България, Австрия и Полша с различен профил: университети, доставчици на услуги в областта на ПОО, частни предприятия, местна власт, професионални организации

Координатор – Технически университет – Габрово, България

Пълноправни партньори – Университет по приложни науки „Йоанеум“ – Грац, Австрия; Технологичен университет – Гданск, Полша; „Мехатроника“ АД – Габрово, България; Фондация „Образователен център за върхови постижения“ – Гданск, Полша; Община Габрово, България.

Асоциирани партньори – Търговско-промишлена палата – Габрово, България и КТ „Подкрепа“, България

Целеви групи

 • студенти – степен бакалавър, специалност „Мехатроника”, III и IV курс;
 • предприятия – сектор машинно инженерство и мехатроника;
 • университетски преподаватели;
 • вътрешнофирмени обучители.

Цели на проекта

 • Да изгради нова структура за партньорство между висшето образование и бизнеса, която да подпомага сътрудничеството между техническите университети (като доставчици на услуги в областта на ПОО) и предприятията, подкрепяни от местната власт и социалните партньори на местно и/или регионално ниво, от една страна, и да предостави обучение на работното място и стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника във висшето образование, от друга;
 • Да разработи учебен план за специалност „Мехатроника”, степен бакалавър, съобразен с изискванията на индустрията, за да създаде подготвени за нуждите на индустрията инженери, като по този начин се намали несъответствието между търсените и предлаганите умения и се улесни достъпът до пазара на труда в съответните региони. В дългосрочен план това ще доведе до подобряване на дейността и растежа на предприятията, както и на регионалното развитие;
 • Да изгради ефективна структура за сътрудничество с цел споделяне на знания, умения и опит между университетски преподаватели и вътрешнофирмени обучители, която да доведе до усъвършенстване на техните компетенции и до подобряване качеството на предлаганите стажове.

Основни продукти на проекта

 • Клъстер – стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника;
 • Учебен план за бакалавърска специалност „Мехатроника” с фокус върху обучения на работното място и стажове;
 • Електронна работилница за стажуване с цел обмен на знания и опит с модули за  електронно обучение на обучители – един за вътрешнофирмени обучители, един за университетски преподаватели – академични ментори и модул за дискусионен форум.

Резултати и положителни ефекти

 • Подобряване на сътрудничеството между университетите, като доставчици на услуги в областта на ПОО и предприятията, с цел предоставяне на обучения на работното място и стажове на студенти в областта на инженерните специалности;
 • По-активно участие на органите на регионалните/местните власти и социалните партньори при създаването на възможности за образование, съобразено с нуждите на индустрията, което по най-добър начин да отговаря на нуждите на регионалния пазар на труда, приоритетно в сектор машинно инженерство и мехатроника;
 • Разработване и изпълнение на учебен план и учебни програми с фокус върху обучения на работното място и стажове, които ще спомогнат за създаването на подготвени за нуждите на индустрията инженери по мехатроника, което ще улесни достъпа им до пазара на труда, а предприятията ще покрият нуждите си от инженерни кадри и ще подобрят дейността си;
 • Подобряване на сътрудничеството между университетските преподаватели и вътрешнофирмените обучители с цел успешно изпълнение на стажовете.

Публикации

Зам.-министър Сачева: „Инженерно-техническите специалности са приоритетни за МОН“

Зам.-министър Сачева открива в Габрово конференция за дуалното обучение

Тестват програми за дуално обучение в ТУ – Габрово

Община Габрово – активна за засилване на връзката между образованието и бизнеса

Университетът започва проект с бизнеса, Общината – партньор

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here) „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here)