Проект – „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ („Press Here: a living archive on Еuropean industry“)

Договор за финансова подкрепа – № 01/2020; проект № 2020-1-PT01-KA226-SCH-094907

Финансиране – програма „Еразъм+“ на Европейския съюз; ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“; „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226)

Обща стойност – 170 858.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 22 292.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 май 2021 г. –  30 април 2023 г.)

Участници – организации и училища от шест чуждестранни града

Пълноправни партньори – Фондация „Мануел Лео“ – Вила Нова де Гая, Португалия (водещ партньор); Колеж „Лончестън“ – Лончестън (Корнуол), Обединено кралство Великобритания; Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Денизли (Памуккале), Турция; Предприятие „Създаване на мултимедия и документи за напреднали“ – Барселона, Испания; Училище „Антонио Фернандес де Са“ – Вила Нова де Гая, Португалия; Община Габрово, България.

Асоцииран партньор – Гентски университет – Гент, Белгия

Обща цел

Подобряване на ключовите компетенции на учителите и учениците относно информационните и комуникационните технологии, както и придобиване на знания за европейското индустриално и културно наследство и условията на труд чрез иновативни и творчески практики за генериране на социално приобщаващи действия, базирани на равенството между половете.

Специфични цели

 • Осигуряване на училищата с набор от инструменти за онлайн обучение;
 • Популяризиране на равните възможности чрез достъпа до технологии с фокус върху ученици с ограничени възможности;
 • Развиване на дигитални педагогически умения за висококачествено приобщаващо дигитално образование;
 • Подпомагане на преподавателските компетенции в ползването на DigCompEdu (Европейска рамка за цифрова компетентност на преподавателите);
 • Споделяне на ресурси и опит между училищата чрез дигиталните технологии;
 • Подготовка на учениците за пазара на труда, неговото въздействие и равенството между половете;
 • Осмисляне на колективната идентичност за признаване на индустриалното европейско наследство и съвременните перспективи.

Целеви групи

 • Ученици на възраст от 5 до 18 години;
 • Училищни педагози;
 • Музеи и културни институции;
 • Политици;
 • Местни жители.

Цел на Община Габрово

Габрово участва в проекта „Press Here“ чрез Интерактивен музей на индустрията (ИМИ), който има ключова изследователска роля. Той събира, анализира и предоставя архивна информация за индустриалното минало на Габрово (след Втората световна война до 1980 г.) за създаване на база от аудиовизуални данни.

Дейности на ИМИ

 • Разработване на наръчник за индустриалното минало на Габрово с 40 ключови понятия и акцент върху условията на труд и равенството между половете;
 • Включване на направеното изследване в учебната програма на училищата;
 • Провеждане на работни срещи с ученици и учители за използване на събрания инструментариум;
 • Популяризиране сред заинтересованите страни за постигнатите резултати;
 • Организиране на финална международна среща по проекта през м. март 2023 г.

Основни продукти на проекта

 • Интерактивна платформа – мобилно приложение, за нуждите на училищното образование в контекста на европейската индустрия и условията на труд;
 • Дигитален педагогически архив за европейската индустрия за употреба в училищата и музеите в Габрово.

Положителни ефекти

 • Подпомагане на учителите в процеса на преминаване към дигитално обучение;
 • Подобряване на уменията на учениците за работа с цифрово съдържание;
 • Подобряване на сътрудничеството и комуникацията между образователните структури, културните институции и общността;
 • Насърчаване на достъпа до интегрирано и иновативно образование;
 • Обезпечаване на съвременните нужди на училищната система чрез използване на цифровите технологии.

Публикации

ИМИ бе домакин на международна партньорска среща по проект Press Here

Приключи вторият отчетен период по проекта „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия“

Приключи първият отчетен период по проекта „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия

Интерактивен музей на индустрията в европроект за дигитално образование

Връзки и контакти

Сайт на проекта