Проект – „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ („Press Here: a living archive on Еuropean industry“)

Договор за финансова подкрепа – № 01/2020; проект № 2020-1-PT01-KA226-SCH-094907

Финансиране – програма „Еразъм+“ на Европейския съюз; ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“; „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226)

Обща стойност – 170 858.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 22 292.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 май 2021 г. –  30 април 2023 г.)

Участници – организации и училища от шест чуждестранни града

Пълноправни партньори – Фондация „Мануел Лео“ – Вила Нова де Гая, Португалия (водещ партньор); Колеж „Лончестън“ – Лончестън (Корнуол), Обединено кралство Великобритания; Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Денизли (Памуккале), Турция; Предприятие „Създаване на мултимедия и документи за напреднали“ – Барселона, Испания; Училище „Антонио Фернандес де Са“ – Вила Нова де Гая, Португалия; Община Габрово, България.

Асоцииран партньор – Гентски университет – Гент, Белгия

Обща цел

Подобряване на ключовите компетенции на учителите и учениците относно информационните и комуникационните технологии, както и придобиване на знания за европейското индустриално и културно наследство и условията на труд чрез иновативни и творчески практики за генериране на социално приобщаващи действия, базирани на равенството между половете.

Специфични цели

 • Осигуряване на училищата с набор от инструменти за онлайн обучение;
 • Популяризиране на равните възможности чрез достъпа до технологии с фокус върху ученици с ограничени възможности;
 • Развиване на дигитални педагогически умения за висококачествено приобщаващо дигитално образование;
 • Подпомагане на преподавателските компетенции в ползването на DigCompEdu (Европейска рамка за цифрова компетентност на преподавателите);
 • Споделяне на ресурси и опит между училищата чрез дигиталните технологии;
 • Подготовка на учениците за пазара на труда, неговото въздействие и равенството между половете;
 • Осмисляне на колективната идентичност за признаване на индустриалното европейско наследство и съвременните перспективи.

Целеви групи

 • Ученици на възраст от 5 до 18 години;
 • Училищни педагози;
 • Музеи и културни институции;
 • Политици;
 • Местни жители.

Цел на Община Габрово

Габрово участва в проекта „Press Here“ чрез Интерактивен музей на индустрията (ИМИ), който има ключова изследователска роля. Той ще събере, анализира и предостави архивна информация за индустриалното минало на Габрово (след Втората световна война до 1980 г.) за създаване на база от аудиовизуални данни.

Дейности на ИМИ

 • Разработване на наръчник за индустриалното минало на Габрово с 40 ключови понятия и акцент върху условията на труд и равенството между половете;
 • Включване на направеното изследване в учебната програма на училищата;
 • Провеждане на работни срещи с ученици и учители за използване на събрания инструментариум;
 • Популяризиране сред заинтересованите страни за постигнатите резултати;
 • Организиране на финална международна среща по проекта през м. май 2023 г.

Основни продукти на проекта

 • Интерактивна платформа – мобилно приложение, за нуждите на училищното образование в контекста на европейската индустрия и условията на труд;
 • Дигитален педагогически архив за европейската индустрия за употреба в училищата и музеите в Габрово.

Очаквани положителни ефекти

 • Подпомагане на учителите в процеса на преминаване към дигитално обучение;
 • Подобряване на уменията на учениците за работа с цифрово съдържание;
 • Подобряване на сътрудничеството и комуникацията между образователните структури, културните институции и общността;
 • Насърчаване на достъпа до интегрирано и иновативно образование;
 • Обезпечаване на съвременните нужди на училищната система чрез използване на цифровите технологии.

Публикации

Интерактивен музей на индустрията в европроект за дигитално образование