Интерактивният музей на индустрията ще участва в международния проект „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ („Press Here: a living archive on Еuropean industry“).

Включването е факт, след като Община Габрово бе избрана за пълноправен партньор с организации от Португалия, Великобритания, Турция, Испания и Белгия. Финансирането е по програмата на Европейския съюз „Еразъм+“.

Идеята е да се подобрят уменията на учителите и учениците за работа с информационните и комуникационните технологии, както и да се придобият знания за европейското индустриално и културно наследство чрез иновативни и творчески практики.

Разработката предвижда Интерактивният музей на индустрията в Габрово да изготви наръчник за индустриалното минало на града с акцент върху условията на труд и равенството между половете. Крайната цел е събраният инструментариум да бъде приложен в учебната програма на училищата, за да се насърчи достъпът до дигитално образование и интересът към професиите от промишления сектор.

Ще бъде създадено мобилно приложение и аудиовизуален педагогически архив за европейската индустрия, които ще могат да се ползват от училищата и музеите. Ресурсите са насочени към ученици от 5 до 18 години, преподаватели, музейни и културни институции, публични организации и други заинтересовани.

Общата стойност на проекта е 170 858 евро. Бюджетът за Габрово е 22 292 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите стартираха през миналия месец и ще продължат до април 2023 г.

Започва благоустрояване около Корпус 1 на ТУ – Габрово
22 юни 2021
Мира Добрева представя “Столетниците” в Габрово
23 юни 2021