Нов учебен план и 32 програми в специалност „Мехатроника“ за бакалаври от трети и четвърти курс ще бъдат тествани пилотно в габровския Технически университет.

С въвеждането им се прави първа крачка към осигуряване на обучение на работното място, известно още като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България.

Програмите са разработени по проект „Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“, чийто координатор е Техническият университет, а Община Габрово е един от партньорите.

Досега обучението на студентите преминаваше 15 седмици в университета и 2 седмици с практика във фирма. С новия план това ще отпадне и те ще учат 15 седмици в университета по новите учебни програми и 8 седмици ще са във фирма, където ще работят по предварително задание.

Учебният план е разработен от университетски преподаватели и представители на предприятия, за да се отговори на търсенето на инженерни умения в пазара на труда. Утвърждаването му зависи и от съществуващата законодателна база в страната, която все още затруднява признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование.

Проектът е пилотен освен за България и за Полша. Сред участниците са габровското дружество „Мехатроника“, Университетът по приложни науки „Йоанеум“ от австрийския гр. Грац, Технологичният университет в гр. Гданск и полският Образователен център за върхови постижения. Като асоциирани партньори са привлечени Габровската търговско-промишлена палата и местната структура на синдикат „Подкрепа“. Включеният университет от Австрия е първият, въвел там дуалното обучение по модел на германското.

Проектът предлага още електронна платформа за стажуване, за обучение на фирмени ментори и академични наставници, с блог за споделяне на добри практики.