31 октомври 2023

„Предприемачество и креативни форми на взаимодействие между учениците за постигане на ключови компетентности“

Проект към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/МОН
1 юни 2023

„Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“

Проект по програма на МОН „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища" 2022 – 2023 г.
2 януари 2023

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“

Проект по програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“ 2020-2022 г.