Националната програма е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за пилотно прилагане в няколко градове в България, като един от тях е град Габрово. Програмата се реализира в ОУ „Неофит Рилски“.