Основна цел на програма „Заедно извън час“ е превенция на рисковото поведение сред младежите и промотиране на здравословния начин на живот чрез спорт, туризъм, изкуства и неформално образование. „Заедно извън час“ показва на участниците различни възможности за ползотворно прекарване на свободното време на различни места в Габрово и околността и ги запознава ги с историята на нашия регион.

През 2021 година „Заедно извън час“ бе реализирана в две инициативи;

1. Почистване на еко-пътеката към Иванилски водопад в с. Солари, общ. Габрово - провеждане на младежка инициатива за почистване като част от кампанията „Пролетно почистване 2021“ в рамките на програма „Заедно извън час“ и в изпълнение на дейности от Национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“, реализираща се пилотно от ОбСНВ и ПИЦ в ПГТ „Пенчо Семов“ с доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово.

 

2. Учим се в движение - Доброволците на Младежки съвет по наркотични вещества посетиха гр. Велико Търново по програма "Заедно извън час". Имаха възможност да се запознаят с културно-историческото наследство на града и културните забележителности в региона, като посетиха АМР "Царевец", парк "Мини България" и Музей на илюзиите.