От 15 до до 22 септември 2019 г. Габрово посреща младежи от гр. Митищи, Русия, участници в ученически обмен между двата побратимени града. По време на гостуването си руските младежи ще имат възможност да посетят различни културни забележителности, да опознаят българските традиции и да посетят учебни заведения в гр. Габрово.