9 април 2019

Участниците попаднаха в ситуация, в която трябваше да разбулят тайни и загадки свързани с гр. Габрово. Посетиха различни туристически обекти и забележителности, но не като туристи, а като откриватели. Разбулването на всяка загадка, водеше към друга и така до достигане на крайната цел.