В дните 14- 15 март в хотел „Мак” - Габрово, Общински съвет по наркотични вещества организира обучение за педагогически съветници и психолози на габровските училища. Темата на обучението беше „Принципи на психо- социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи“ с обучител Валентина Маринова/Доктор по педагогика, клиничен психолог и психотерапевт от регистъра на Българската асоциация по психотерапия/. По време на обучението бяха разгледани и засегнати теми като: видове превенция- универсална, селективна и индикативна, начини и особености за правилното и прилагане; обвързване на теорията с практиката и илюстриране как работи системният подход, ориентиран към семейството; представяне на добри практики и стандарти по превенция в страните от Европейския съюз на базата на данни от EMCDDA (Европейски мониторинг център по наркомании и зависимости) и др. Целта на обучението беше да се поставят основите на разбирането, че  контекстът е по- важен за устойчива промяна на деструктивно поведение, отколкото ангажирането на професионалистите само с децата и младежите, които употребяват ПАВ, както и да се проверят нагласите на участниците към темата за придобиване на нови знания и умения.