27 февруари 2019

Екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведе обучения за превенция на зависимости на ученическите съвети от четири габровски училища. Тренингите имаха за цел да предоставят на учениците достоверни знания за психоактивните вещества, както и да се обсъдят причините и последиците от различни рискови поведения на младите хора.