3 юни 2018

БЧК – Габрово, в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества и с активното участие на доброволци от БМЧК и Младежки съвет по наркотични вещества, реализират проект за превенция на зависимости под мотото „Превантирай се“.