3 април 2018

Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово участваха в ХІ-та Национална младежка среща в Горна Оряховица на тема „Дигиталните технологии и младите хора“