Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово преминаха тридневно обучение по арт-терапия или как да използват възможностите на фотографията за превенция на рисковото поведение сред младите хора. Представяне чрез снимки, фото-есе "какво е зависимостта", каква е ролята ни на доброволци и как можем да бъдем в помощ на връстниците си - със снимки, рисунки и думи нашите младежи направиха първите крачки към усвояване на знания и развиване на умения за използване на изкуството за предпазване на подрастващите от зависими поведения. Водещ на обучението е психо и арт терапевта Калин Петков.