Доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово взеха участие в Куиз „Моето здраве е моя право“. Във връзка с отбелязването на Международния ден за борба със СПИН - 1 декември и Международния ден на доброволчеството - 5 декември бе организирана среща между доброволците към Превантивно-информационните центрове на Общинските съвети по наркотични вещества от градовете Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали. Домакин бе екипът на Центъра по зависимости от град Стара Загора.