13 декември 2017

Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества преминаха обучение, свързано с борбата срещу трафика на хора. Експертите от фондация „А21“ влязоха в ролята на обучители в организираната от Общински съвет по наркотичните вещества проява.