Превантивна програма „ОРБИТА“ Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, за ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез информиране и придобиване на знания, развиване на личностни и социални умения, формиране на позитивни нагласи за здравословен начин на живот и предоставяне на възможности за активно участие на младите хора в живота на местната общност. Чрез интерактивни форми учениците откриваха причините и последиците от употребата на наркотици и рисковото поведение в училище, търсейки други негови алтернативи. Тренираха умения за критично мислене и анализ на важни проблеми. Класните ръководители научиха за потребностите на младежите, а ръководството на гимназията се запозна с модела на профилактика и особеностите при прилагането му. Той ще обхване ученици от 14 до 19 г., родители, медии, обществеността. Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово – възпитаници на математическата гимназия, ще предадат наученото чрез подхода „връстници обучават връстници“.