Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово разработиха здравно-образователна програма „Здравейко“ за ученици от 1 до 4 клас, насочена към превенция на рисковото поведение и промоция на здравословния начин на живот. Програма „Здравейко“ се провежда с активната подкрепа на юношите от ФК "Чардафон 1919" и доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества. Целта е повишаване на здравната и физическа култура на децата, популяризиране на спорта и здравословния начин на живот.