7 април 2017

Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово се включиха в тридневен обучителен семинар на тема „Личностно развитие - учене чрез опит, обмяна на добри практики за ефективна превенция“, част от превантивната програма „Мрежата срещу дрогата“. Семинарът се проведе в периода 7 - 9 април 2017 г. в Стара Загора, с участието на доброволци от Младежките съвети по наркотични вещества от Ямбол, Кърджали, Хасково, Разград и Стара Загора. Обучението включваше тренинги за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, представяне на превантивни дейности в училищна и извънучилищна среда от всеки град – участник.