Повишава се интересът към участие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Габрово. До момента регистрираните сдружения на собственици, с цел участие в програмата, са 40, а 26 са заявленията за интерес и финансова помощ, като броят им нараства, 12 са сключените договори за целево финансиране.

Вече са избрани фирмите изпълнители за техническото и енергийното обследване на сградите. Рамковите споразумения с тях ще бъдат подписани до края на следващата седмица. Предстои да бъде избран изпълнител за всеки от 12-те обекта:

1.Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58, 60, 62, 64

2.Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В

3.Габрово, Св.Св.Кирил и Методий №№7 и 9

4.Сдружение на собствениците Люляк , бул. Могильов № 83, 85, 87

5.Прохлада 7911 - гр. Габрово, ул. Прохлада №7-9-11

6.гр.Габрово , ул.Мир 25

7.Габрово, ул.Йосиф соколски 037, вх.в и вх.г

8.Катюша - гр. Габрово, бул. Могильов №84

9.Щастливеца, гр. Габрово, ул. Младост №№2,4,6 и 9

10. ЖБ Камчия, гр.Габрово - ул.Орловска 139

11. Гр.Габрово - жк Петър Падалски 6

12. Блок Бедек Чумерна 20 - 26 - гр. Габрово

В Община Габрово е сформиран екип от общински служители с различни компетентности  – юристи, строителни експерти, финансисти и други, които консултират гражданите и оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в по-нататъшните основни стъпки за кандидатстване по Програмата. Информация за нея, условията за кандидатстване и необходимите документи може да бъде получена на място в общинска администрация – Габрово, Център за информация и услуги на гражданите.

Актуална информация за хода на програмата, вписаните заявления и сключени договори можете да следите на адрес:http://www.bbr.bg/bg/energy-efficiency