Община Габрово организира разяснителна среща с гражданите относно изменението и допълнението в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Срещата ще се проведе в понеделник, 11 май от 17.30 часа в Ритуалната  зала в сградата на Общината.