Проект – „Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта в СК „Христо Ботев“

Финансиране – Министерство на младежта и спорта (Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост)

Стойност – 1 249 051.49 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 8 месеца (декември 2020 г. – август 2021 г.)

Основна цел

Обновяване на износената естествена тревна настилка, амортизираните футболни врати, дренажна и поливна система на официалния градски стадион „Христо Ботев“ в Габрово, както и нова настилка за прилежащата лекоатлетическа писта за създаване на по-благоприятни условия за тренировъчен процес, повишаване и задържане на интереса към спорта като цяло.

Дейности

Строително-монтажни работи на футболно игрище (8 812 м2)

 • премахване на съществуващата естествена тревна настилка;
 • изграждане на зона за коренова система със селектирани пясъци (деб. 20 см);
 • затревяване на терена;
 • изграждане на дренажна система;
 • доставка и монтаж на поливна система;
 • оразмеряване и разчертаване на игрището;
 • доставка и монтаж на 2 броя футболни врати – 7,32 x 2,44 х 2,00 м – алуминиеви с включени фундаменти и мрежи (съгласно изискванията на БФС и FIFA – EN 748).

Строително-монтажни работи на лекоатлетическа писта (400 м, 6 коридора)

 • премахване на съществуващата тартанова настилка;
 • подготовка на основата преди полагане на новата настилка – фракция трошен камък, бордюри, отводняване, асфалтова настилка;
 • полагане на настилка тип „ин ситу“ – спрей система с дебелина 14,2 мм със сертификат на ИААФ, червена;
 • разчертаване на коридорите и бъбрека съгласно изискванията на ИААФ;
 • подготовка на сектори за: тласкане на гюле, хвърляне на чук, диск и копие, за скок на дължина, троен и овчарски скок, бягане с препятствия;
 • информационно обслужване – ревизионни кутии, кабели.

Очаквани положителни ефекти

Подобряването на спортната база е в съответствие със заложеното в Националната програма за развитие на физическото възпитание и цели да насърчи гражданите към двигателна активност, практикуването на спорт и спортно-туристически дейности. Конкретните ползи се изразяват в:

 • повишаване на интереса и броя на спортуващите футбол и лека атлетика;
 • увеличаване на спортните прояви – турнири, първенства, лагери, събития на национално и международно ниво;
 • повишаване качеството на учебно-тренировъчния процес;
 • достигане на стандартите за практикуване на професионален футбол;
 • намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;
 • намаляване на рисковете от контузии и осигуряване на комфорт при спортуването.

Публикации

Карловска фирма ще ремонтира игрището и пистата на стадион „Христо Ботев“

Започва изграждането на нова лекоатлетическа писта в Габрово