Проект – „Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово“

Финансиране – Министерство на младежта и спорта (Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост)

Договор за финансово подпомагане – № 23-00-187/08.12.2022 г. (съгласно Заповед № РД-09-936/18.11.2022 г. на министъра на младежта и спорта)

Стойност – 249 055.20 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 8 декември 2022 г. – 30 ноември 2023 г.

Основна цел

Обновяване на трибуните на официалния градски стадион „Христо Ботев“ в Габрово чрез подмяна на съществуващите морално остарели седалки за зрители, както и нови стоманени шини за закрепване в два от централните сектори за осъвременяване и допълване на цялостния нов вид на обекта.

2022 г. – преди

Дейности

Строително-монтажни работи по обновяване на зрителски трибуни

  • Почистване, грундиране и боядисване на съществуваща метална конструкция на седалки;
  • Доставка и монтаж на стоманени шини за седалки;
  • Демонтаж на 4 050 броя съществуващи седалки;
  • Доставка и монтаж на 3 300 броя нови PVC седалки с облегалки в бяло и зелено (по 50% от всеки цвят).

Очаквани положителни ефекти

  • Модернизиране на спортната база и привеждането ѝ в съответствие с националните и международните стандарти;
  • Повишаване на интереса към спорта на жителите и гостите на Габрово;
  • Повишаване на комфорта и удоволствието при наблюдаването или практикуването на спорт;
  • Увеличаване на спортните прояви на регионално, национално и международно ниво;
  • Достигане на стандартите за практикуване на професионален футбол.

Публикации

Община Габрово обновява трибуните на стадион „Христо Ботев“ с 249 хил. лв. от ММС

„За децата на Габрово“ „Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ (FACE UP)