Проект – „Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № ФС01-0508/28.04.2020 г.; Допълнително споразумение № 1/ФС01-0732/15.06.2020 г.; Допълнително споразумение № 2/ФС01-0894/29.07.2020 г.; Допълнително споразумение № 3/ФС01-1129/02.09.2020 г.; Допълнително споразумение № 4/ФС01-1379/04.11.2020 г. 

Финансиране – Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез Агенция за социално подпомагане

Стойност 96 860.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), от които:

 • 83 500.00 лв. – средства за храна на 200 потребители за 167 дни по 2.50 лв. средно месечно за храноден
 • 13 360.00 лв. – средства за други разходи – транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.

Продължителност на проекта – 1 май 2020 г. – 31 декември 2020 г.

Описание

Услугата „Предоставяне на топъл обяд“ се изпълнява при спазване принципите на балансирано хранене, изискванията за безопасност на храните и противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Изпълнението на услугата е в синхрон между следните субекти: Община Габрово – бенефициент по проекта, отговаря за цялостното изпълнение; „Заведения за социални услуги“ – администратор по изпълнението на договора; „Соня Трейдинг“ ЕООД, Габрово – изпълнител по приготвянето на топлия обяд и осигуряването на храна за директна консумация.  

Основна цел

Осигуряване на топъл обяд и допълнителна подкрепа на уязвими жители на община Габрово, които поради бедност и социалната изолация, наложена за ограничаване разпространението на вирус Ковид-19, са в невъзможност да осигурят сами прехраната си.

Целеви групи

 • Лица с доходи под линията на бедност – за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица и възрастни над 65 години с доходи под линията на бедност или без доходи, самотно живеещи и без близки, които по време на извънредното положение не могат да осигурят сами прехраната си;
 • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или заболяване не могат да се самообслужват и да осигурят сами или с чужда помощ ежедневните си потребности от храна.

*Установяването на нуждаещите се лица се извършва чрез сигнали от граждани, доброволци, доставчици на социални услуги, граждански организации, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и други институции.

Основни дейности

 • Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
 • Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите – закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост, лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).

*Храната се доставя ежедневно до дома на потребителите в работни дни.

Резултати и положителни ефекти

 • Задоволяване на най-непосредствените потребности от храна;
 • Подкрепа на лица, които предвид възрастови и социални характеристики са значително застрашени от заразяване с вирус Ковид-19;
 • Превенция на разпространението на вирус Ковид-19 сред целевите групи;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при подбора на потребителите;
 • Здравословен начин на живот чрез приготвяне на храна в деня на доставката;
 • Борба със загубите и разхищението на храни с цел намаляване изменението на климата.

За повече информация: „Заведения за социални услуги“, тел. 066 806 022 и 066 806 551, ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Публикации

Програма „Топъл обяд“ е обезпечена до края на годината

До края на октомври топъл обяд ще получават 200 жители на Габрово

До края на август се удължава предоставянето на топъл обяд

Програма „Топъл обяд“ се удължава до 24 юли

„Топъл обяд“ продължава до 19 юни с доставка по домовете