Проект – „Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № ФС01-0508/28.04.2020 г.; Допълнително споразумение № 1/ФС01-0732/15.06.2020 г.; Допълнително споразумение № 2/ФС01-0894/29.07.2020 г.

Финансиране – Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез Агенция за социално подпомагане

Стойност  48 720.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), от които:

 • 42 000.00 лв. – средства за храна на 200 потребители за 84 дни по 2.50 лв. средно месечно за храноден
 • 6 720.00 лв. – средства за други разходи – транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.

Продължителност на проекта – 1 май 2020 г. – 31 август 2020 г.

Описание

Услугата „Предоставяне на топъл обяд“ се изпълнява при спазване принципите на балансирано хранене, изискванията за безопасност на храните и противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Изпълнението на услугата е в синхрон между следните субекти: Община Габрово – бенефициент по проекта, отговаря за цялостното изпълнение; „Заведения за социални услуги“ – администратор по изпълнението на договора; „Соня Трейдинг“ ЕООД, Габрово – изпълнител по приготвянето на топлия обяд и осигуряването на храна за директна консумация.  

Основна цел

Осигуряване на топъл обяд и допълнителна подкрепа на уязвими жители на община Габрово, които поради бедност и социалната изолация, наложена за ограничаване разпространението на вирус Ковид-19, са в невъзможност да осигурят сами прехраната си.

Целеви групи

 • Лица с доходи под линията на бедност – за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица и възрастни над 65 години с доходи под линията на бедност или без доходи, самотно живеещи и без близки, които по време на извънредното положение не могат да осигурят сами прехраната си;
 • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или заболяване не могат да се самообслужват и да осигурят сами или с чужда помощ ежедневните си потребности от храна.

*Установяването на нуждаещите се лица се извършва чрез сигнали от граждани, доброволци, доставчици на социални услуги, граждански организации, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и други институции. След запълване на капацитета от 200 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.

Основни дейности

 • Осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
 • Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите – закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост, лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).

*Храната се доставя ежедневно до дома на потребителите в работни дни. При наличие на икономии, за почивните и празничните дни ще се осигурят сухи пакети или консерви.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Задоволяване на най-непосредствените потребности от храна;
 • Подкрепа на лица, които предвид възрастови и социални характеристики са значително застрашени от заразяване с вирус Ковид-19;
 • Превенция на разпространението на вирус Ковид-19 сред целевите групи;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при подбора на потребителите;
 • Здравословен начин на живот чрез приготвяне на храна в деня на доставката;
 • Борба със загубите и разхищението на храни с цел намаляване изменението на климата.

За повече информация: „Заведения за социални услуги“, тел. 066 806 022 и 066 806 551, ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Публикации

До края на август се удължава предоставянето на топъл обяд

Програма „Топъл обяд“ се удължава до 24 юли

„Топъл обяд“ продължава до 19 юни с доставка по домовете