31 май 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
31 май 2013

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
31 май 2013

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев Иванов

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев Иванов от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
22 март 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 21.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Стиляна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стиляна Тинчева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.

Отговор на г-н Климент Кунев - За кмет на Община Габрово

Отговор на г-н Климент Кунев - За кмет на Община Габрово, относно питане на г-жа Лена Енева, - от проведено заседание на Общински съвет на 26.07.12г.