29 август 2013

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева, от заседание на Общински съвет проведено на 28.08.2013 г.
26 юли 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева,от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г.
26 юли 2013

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев,от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г.
26 юли 2013

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев,от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г
26 юли 2013

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева,от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
26 юли 2013

Отговор на питане на г-н Тинчо Тинчев

Отговор на питане на г-н Тинчо Тинчев,от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г.
26 юли 2013

Отговор на питане на г-н Досьо Досев

Отговор на питане на г-н Досьо Досев,от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г.
25 юли 2013

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева, от заседание на Общински съвет проведено на 20.06.2013 г.
31 май 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
31 май 2013

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
31 май 2013

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев Иванов

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев Иванов от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2013 г.
22 март 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 21.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
7 февруари 2013

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.