25 април 2014

Отговор на питане на г-н Емануил Енев

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-н Валерий Василев

25 април 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

25 април 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 март 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 март 2014

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

28 март 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Митко Лилов

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

20 декември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Любомир Борисов