30 януари 2015

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 януари 2015

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

19 декември 2014

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

19 декември 2014

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

19 декември 2014

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-н Сашко Станчев

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-н Николай Лазаров

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Николай Лазаров

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева