1 юни 2015

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

1 юни 2015

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

1 юни 2015

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

1 юни 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

4 май 2015

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

4 май 2015

Отговор на питане на г-н Виктор Спасов

4 май 2015

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

4 май 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова от 26.03.2015 г.

4 май 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова от 26.02.2015 г.

27 март 2015

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

27 март 2015

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 февруари 2015

Отговор на питане на г-н Кирил Динков

27 февруари 2015

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

27 февруари 2015

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 февруари 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 февруари 2015

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 януари 2015

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 януари 2015

Отговор на питане на г-н Пламен Панов

30 януари 2015

Отговор на питане на г-н Иван Николов