24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
29 август 2013

Отговор на питане на г-н Валерий Василев

Отговор на питане на г-н Валерий Василев, от заседание на Общински съвет проведено на 28.08.2013 г.